VU: nieuwe BTW is de chaos

(tijd) - Volgens VU-kamerlid en lid van de kamerkommissie voor financiën Hugo Olaerts, zal de nieuwe BTW-overgangsregeling die in 1993 van kracht wordt, aan kinderziektes lijden. Zelfs al voert de Belgische BTW-administratrie de nieuwe, nog goed te keuren BTW-wet snel en perfekt uit, dan nog kan België het kind van de rekening worden. Bij elke nieuwe belasting, zo stelt het kamerlid, is de korrekte inbaarheid van groot belang. Maar hiervoor zijn er geen garanties.