VU over Boelwerf

(tijd) - Het partijbestuur van de Volksunie klaagt in een mededeling over de Boelwerf de hypokrisie aan van enkele federale ministers die zich uit elektorale redenen mengen in een problematiek waarvoor ze niet bevoegd zijn. "Hierbij scheppen ze illusies en doen ze beloftes die ze toch niet kunnen waarmaken.' Voor de VU is - ongeacht de uitkomst van de lopende onderhandelingen over het voortbestaan van Boel - de sociale begeleiding van de werknemers prioritair. Door differentiëring en technische vernieuwingen kan de dreigende tewerkstellingsramp worden gemilderd en de know-how bewaard, aldus de mededeling.