VU voor militaire interventie

(tijd) - De Volksunie meent dat een militaire interventie onafwendbaar is geworden in het voormalige Joegoslavië. Er moeten veiligheidszones worden opgericht en beschermd. In afwachting dient ons land tijdelijk onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Volksunie vraagt dat het parlement dringend samenkomt om deze zaak te bespreken. Daarnaast dient het parlement zich ook dringend te beraden over de begroting 1993. Het begrotingswerk van de regering is volgens de VU beneden alle peil.