VU-voorzitter kraakt Brussels pand

BRUSSEL (tijd) - Een 25-tal Volksuniejongeren hebben gisterennamiddag samen met Bert Anciaux, VU-voorzitter en schepen van Brussel, een leegstaande woning gekraakt tegenover het "Glazen Huis' van de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Met een korte symbolische bezetting wilden ze hun ongenoegen uiten over "de verkrotting en de ontoereikende sociale huisvesting'. Volgens Anciaux kan enkel een verhoging van de belasting op verkrotte huizen soelaas brengen. De VU-voorman wees op de nefaste gevolgen van de afschaffing van de wet op de landloperij. Wat hem de opmerking ontlokte dat "er te weinig wordt gekraakt door de daklozen'. "Europa is een van de oorzaken van de toenemende spekulatie', aldus Anciaux verder nog. Daarom moet volgens hem het Europees sociaal fonds een rol spelen in het Vlaams huisvestingsbeleid. (Photo News)