VU vraagt schorsing FDF-voorstel

(tijd) - De VU gaat in de Vlaamse raad een motie indienen tegen het voorstel van de FDF'er Olivier Maingain om het Nederlands als verplichte tweede taal te schrappen in het Brusselse lager onderwijs. Indien de motie wordt aanvaard, zal het voorstel ter sprake komen op het Overlegkomitee tussen federale overheid, gemeenschappen en gewesten.