Advertentie
Advertentie

VUB stelt vernieuwd onderwijsconcept voor

(tijd) - Onder het motto competentiegericht leren in flexibel onderwijs vernieuwde de VUB haar onderwijsconcept. Met de vernieuwing wil de Brusselse universiteit niet alleen de nieuwe technologieën plaatsen in hun onderwijssysteem maar ook inspelen op de maatschappelijke trends zoals levenslang leren. Voor het nieuwe concept werd niet over een nacht ijs gegaan. Een stuurgroep is er een tweetal jaar mee bezig geweest en het project werd overlegd met de faculteiten, docenten en studenten. Competentiegericht leren in flexibel onderwijs bundelt het resultaat van het denkwerk in een zin. Competentie staat voor betekenisgericht leren. Flexibel betekent dat werk gemaakt wordt van bijvoorbeeld e-learning en nadenken over een creditsysteem in plaats van het jaarsysteem. Inhoudelijk wil de VUB meer onderwijs op maat aanbieden. En didactisch gezien, krijgen de nieuwe informatietechnologieën een plaats. De VUB onderzoekt hoe zij studenten en docenten gepersonaliseerde webpaginas kan bezorgen waarop zij de nodige studie-informatie kunnen vinden. Naast haar onderwijsconcept, paste de universiteit ook haar docentenevaluatie aan de nieuwe communicatietechnologieën aan. Het papier moet wijken voor een tweejaarlijkse, niet verplichte, elektronische bevraging via intranet. Studenten worden in het begin van het academiejaar ondervraagd over de hoor-en praktijkcolleges, het lessenmateriaal en het examen van de docenten in het vorige jaar. Als een derde van de studenten niet tevreden is over een vak, dan wordt hieraan gesleuteld. IdV