VUB sticht researchfonds voor Vlaamse milieugroepen

De Vrije Universiteit Brussel gaat binnenkort een fonds van voorlopig één miljoen fr. in het leven roepen om weinig kapitaalkrachtige lokale milieuverenigingen in het Vlaamse land de mogelijkheid te bieden onderzoeksopdrachten te plaatsen bij universitaire laboratoria. Dit werd door VUB- rektor Loccufier bekendgemaakt tijdens de installatievergadering van de "interfacultaire werkgroep leefmilieu-stadsecologie", die plaatsvond in aanwezigheid van staatssekretaris Valkeniers van het Brussels gewest.