Vuilverwerking moet rivieren in Sao Paulo sparen

De rivieren Pinheiros en Tiete, die dwars door de Braziliaanse industriestad Sao Paulo lopen, zijn in twintig jaar tijd veranderd in open, stinkende riolen. Het water bevat zes keer zoveel vervuilende stoffen dan is toegestaan volgens normen van de Wereldgezondheidsorganizatie (WHO). De rivieren zijn ongeschikt voor irrigatie, industrieel gebruik en drinkwatervoorzie- ning.