VUM en Het Volk gaan samen publiciteit verkopen

(tijd) - De krantenuitgevers Het Volk en de VUM richten een vennootschap op, Scripta Plus, om gezamenlijk publiciteitsruimte in hun kranten te verkopen. Samen geven zij vijf dagbladen uit (Het Volk, De Nieuwe Gids, De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar) die een marktaandeel van 45 procent hebben in Vlaanderen. Concentra, de uitgever van Het Belang van Limburg, bestudeert nog een eventuele toetreding tot de nieuwe regievennootschap.