VUM stapt in reclameregievoor regionale televisiezenders

(tijd) - De Vlaamse Uitgeversmaatschappij VUM stapt in Regionale TV Media (RVTM), de reclameregie die nationale reclame werft voor de elf regionale televisiezenders in Vlaanderen. De komst van de VUM, uitgever van de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad/Het Volk, is het gevolg van de wijzigingen bij RVTM en de intrede van de VUM in de Vlaams-Brabantse Mediamaatschappij (VBM), die de zender ROB-tv exploiteert.