VVI bestrijdt macht sociale partners in ZIV

BRUSSEL (tijd) - Caritas-VVI, het Vlaamse Verbond van kristelijke Verzorgingsinstellingen, is het niet eens met de optie van minister Moureaux om de werkgevers en de vakbonden veel macht te geven over de ziekteverzekering (ZIV). Het VVI heeft trouwens een hele reeks bezwaren tegen het hervormingsplan van Moureaux. Het ontslag van Moureaux heeft het VVI in een moeilijke positie gewrongen. Volgens Carine Boonen, algemeen direkteur van het VVI, had Moureaux bepaalde toezeggingen gedaan aan de ziekenhuizen en de rusthuizen. Vorige week bleek dat die toezeggingen niet in de teksten terug te vinden zijn. Maar door het ontslag van Moureaux is alles in een stroomversnelling geraakt.