Advertentie
Advertentie

VVSG: Eenheidspolitie gaat ten koste van basispolitiezorg

(tijd) - De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kant zich tegen de vorming van een eenheidspolitie. Volgens de Vereniging zal bij een eenheidspolitie de lokale politiezorg immers volledig weggezogen worden van het lokale niveau. De Vlaamse gemeenten hebben overigens ook bedenkingen bij de interpolitiezones.Nederland wordt de jongste tijd veel geciteerd als model om aan te tonen dat een federale en lokale politie kunnen gefuseerd worden. Maar volgens de vereniging weet wie een beetje op de hoogte is dat dit ten koste gaat van de basispolitiezorg. 'Het is juist dat de aansturing en de uitvoering van het politiebeleid op gemeentelijk niveau niet altijd overal dezelfde en vereiste kwaliteit biedt om een moderne politiezorg voor de 21ste eeuw mogelijk te maken. Nochtans zal een geslaagde uitbouw van een modern politiebestel zijn wortels moeten vinden in een verhoogde en doorgedreven professionalisering van beleidsmakers en leidinggevende politieambtenaren. De grote meerderheid van de burgemeesters wil meer verantwoordelijkheden in het veiligheidsbeleid, maar wenst dan ook over de noodzakelijke bevoegdheden te beschikken. Dit impliceert dat er een beter uitgebouwde democratische controle komt op de politiediensten en dus ook op de rijkswacht voor wat haar engeganmenten in de basispolitiezorg aangaat. De verantwoordingsplicht die nu in het wetsontwerp van de regering over de verhouding burgemeester-rijkswacht vervat, is te weinig afdwingbaar.'