VVSG vraagt meer gesubsidieerde kinderopvang

(tijd) - De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) betreurt het gebrek aan aandacht voor de gesubsidieerde kinderopvang in het beleidsplan van minister Vogels. Vogels wil de komende vier jaar 10.000 extra kinderopvangplaatsen creëren, maar richt haar hoop vooral op de particuliere sector. Dit staat in schril contrast met de realiteit. De vragen van de gezinnen komen voor het overgrote gedeelte terecht bij lokale besturen en gesubsidieerde instellingen. De VVSG hekelt dat de Vlaamse regering kinderopvangplaatsen wil creëren zonder hier een financiële prestatie tegenover te plaatsen.