Advertentie
Advertentie

VW Brussel verkort levertermijnen

(tijd) - Volkswagen Brussel, de autofabriek die in het najaar van 1994 geteisterd werd door een langdurig sociaal konflikt, gaat dit jaar maatregelen nemen om de termijn tussen de bestelling en de levering van een wagen terug te brengen tot twee weken. Momenteel ligt er gemiddeld nog acht weken tussen bestelling en aflevering. Het zogenaamde Fidelio-projekt moet de 'transittijd' in de plaatslagerij en de schilderij beperken en het produktietempo in de montage-afdeling verbeteren. Verder wordt er gestreefd naar een optimalizering van de 'tussenvoorraden'. De direktie van VW Brussel zegt dat de vestiging haar konkurrentiekracht moet versterken door een verbetering van de produktiestroom en van de hele organizatie. 'Als de organizatie niet meer naar behoren werkt, ontstaan overbelasting en prikkelbaarheid en wordt er niet meer geluisterd. In '95 moeten we op dit vlak ernstige inspanningen leveren. We moeten er ook voor zorgen dat onze arbeiders alle omkadering krijgen die ze nodig hebben om te kunnen werken. Er moet naar hen worden geluisterd en ze moeten de nodige steun krijgen om goede produkten te maken en aan de almaar strengere markteisen te kunnen beantwoorden.' Dit jaar zou Brussel van het Volkswagen-concern overigens een 'mooi produktieprogramma' toegewezen krijgen omdat het bedrijf bewees dat het 'produktiever en soepeler kon zijn dan anderen'.