VZW en haar bestuurders hebben nood aan fiscale zekerheid

De beleidsmakers zijn zich bewust van het belang van de non-profitsector. Ze zien er terecht mogelijkheden om de tewerkstelling aan te zwengelen. Maar ze moeten dan wel wetgevend werk aanvatten om de non-profitsector de rechtszekerheid te bieden die hij nodig heeft voor zijn lijfsbehoud en verdere ontwikkeling, stelt VICTOR DAUGINET.