Advertentie
Advertentie

VZW's strijden tegen discriminerende belasting

(tijd) - Het Vlaams Studie- en documentatiecentrum voor VZW's (VSDC) stapt naar het Arbitragehof zodra de regering het volmachtbesluit publiceert dat voorziet in een zwaardere belasting van verenigingen zonder winstoogmerk. Zowel ziekenhuizen, sociale secretariaten, pensioenfondsen, sport- en cultuurverenigingen als tal van sociale verenigingen worden getroffen. Het koninklijk besluit kreeg een positief advies van de Raad van State en is reeds ondertekend door de minister. Publicatie kan nu alle dagen volgen.Roland van Hecke, directeur van het VSDC, maakt zich sterk dat nog meer organisaties de stap naar het Arbitragehof zullen zetten. Dit volmachtbesluit treedt het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel met de voeten omdat de feitelijke verenigingen buiten schot blijven, citeert Van Hecke de bekende Gentse professor fiscaal recht Stefaan van Crombrugge. 'Overheidsinstellingen zoals een stedelijk OCMW-ziekenhuis zullen bevoordeeld zijn ten opzichte van een particulier ziekenhuis dat de vorm heeft van een VZW. Politieke partijen, ziekenfondsen en vakbonden die praktisch allemaal de vorm van een feitelijke vereniging hebben, ontsnappen de dans', zegt Roland van Hecke.