Waals gewest beperkt tekort '89 tot 1 mrd.

(tijd) - De Waalse gewestregering heeft zopas een nieuwe ontwerpbegroting voor dit jaar opgesteld, met een tekort (netto te financieren saldo) van 979 miljoen frank. Daartoe wordt op de lopende uitgaven 3,8 miljard frank bespaard. De ontwerpbegroting '89 werd ingepast in een begrotingsprogramma over 3 jaar, met als uitgangspunt dat enkel zal geleend worden voor investeringsuitgaven. Dit kan slechts gerealizeerd worden mits besparingen op de lopende uitgaven. De daarmee verbonden saneringslast wordt in het programma gespreid over drie jaar. De begrotingsnorm van de Waalse executieve leidt er uiteindelijk toe dat het jaarlijks tekort hoogstens oploopt tot 17 miljard (in 1991).