Waals gewest mag van EU in Henegouwen tot 30 procent steun geven

BRUSSEL (tijd) - De Europese kommissie keurde gisteren de vraag van het Waalse gewest goed om in de provincie Henegouwen tot 30 procent investeringssteun te mogen geven voor KMO's en tot 25 procent voor grote ondernemingen. Vlaams minister-president Luc Van den Brande reageerde verbaasd op deze beslissing. 'Het zal het gevaar van konkurrentievervalsing met naburige Vlaamse gebieden nog verscherpen', zei hij.Henegouwen werd vorig jaar reeds door de EU erkend als achtergebleven gebied onder doelstelling 1 van de Europese struktuurfondsen. Dat statuut geeft recht op de hoogst mogelijke steun uit die fondsen. Henegouwen bevindt zich hier in het gezelschap van arme streken in Griekenland, Spanje en Zuid-Italië. De Waalse provincie, goed voor 40 procent van de Waalse bevolking, kan hierdoor de komende vijf jaar rekenen op 33 miljard frank Europees geld.