Waals gewest werkt aan afvalstoffenplan

BRUSSEL (tijd) - Tot zaterdag nog loopt in Wallonië het openbaar onderzoek rond het eerste Waalse afvalstoffenplan. De gemeentebesturen krijgen nog tot 15 oktober de tijd om hun opmerkingen terzake over te maken aan de Waalse gewestminister bevoegd voor leefmilieu, Guy Lutgen. Daarna zal de Waalse executieve het plan definitief vastleggen. Voor de Waalse vereniging van milieuverenigingen, Inter- Environnement Wallonie, moet het huidige ontwerp grondig bijgestuurd worden om de naam afvalstoffenplan waardig te zijn.