Advertentie
Advertentie

Waalse begrotingscontrole compromis tussen PS en PSC

(tijd) - De Waalse begrotingscontrole 1999 is afgerond, nadat PS en PSC een compromis hadden bereikt over de besteding van de budgettaire meevaller van 6 miljard frank. De PS slaagde erin een deel van de extra middelen in een reservefonds te pompen, terwijl de PSC verkreeg dat ook de schuld versneld wordt verminderd. Het Waalse reservefonds kan onder meer dienst doen om een fiscale concurrentie tussen de regio's op te vangen, luidde het.De budgettaire meevaller van 6 miljard frank (zo'n 149 miljoen euro), als gevolg van meevallende inkomsten, leidde tot spanningen in de Waalse coalitie. De PS wilde de extra budgettaire ruimte gebruiken om de Waalse economie verder aan te zwengelen en stelde voor de extra middelen in een reservefonds te parkeren. De PSC drong aan op een versnelde schuldvermindering. Het compromis komt tegemoet aan de verzuchtingen van zowel PS als PSC.