Waalse bussenbouwer EMI/Renault is een industriële schim

AUBANGE (tijd) - De Waalse 'autobussenbouwer' Espace Mobile International (EMI) die in 1993 - ten nadele van de Vlaamse constructeur Van Hool - een contract voor 300 stadsbussen voor de vervoersmaatschappij SRWT in de wacht sleepte, is niets meer dan een façade. Uit verscheidene documenten blijkt er van assemblage of veredelingswerken nauwelijks of geen sprake is. Een bezoek ter plaatse bevestigt het vermoeden dat EMI niets meer is dan een overheidsimporteur van bussen die door Renault Vehicules Industries in het Franse Lyon worden geproduceerd en in Aubange amper enige toegevoegde waarde krijgen. Deze week legde de advocaat-generaal voor het Europees Hof - waar Van Hool klacht indiende - besluiten neer die voor de overheid weinig goeds voorspellen. Er zou met de toewijzing van het bussencontract van SRWT gesjoemeld zijn. Vooreerst beantwoordde EMI niet aan de selectiecriteria. Bovendien werd na afsluiting van de aanbesteding de offerte van EMI nog gewijzigd. Het contract had dus niet mogen worden toegekend aan EMI.