Waalse drang naar meerderheidsstelsel lijkt doodgeboren kind

(tijd) - Verkiezen de Walen straks hun parlement volgens het meerderheidsprincipe? De Waalse minister-president Collignon wil dat wel, wat niet zo verwonderlijk is vermits zo'n hervorming de PS-staat in al haar glorie zou herstellen. Maar tussen droom en daad staan hier politieke weerstand en juridische bezwaren. In Vlaanderen vallen slechts weinig openlijke pleidooien in die richting te beluisteren, al zal de CVP van sommige rekensommetjes het water in de mond krijgen.De zware uitval die Robert Collignon dit weekend naar de Vlamingen deed, had mee tot gevolg dat de Vlaamse media tot nu toe amper aandacht besteedden aan een andere verklaring van de Waalse minister-president. In interviews stelde de Waalse nummer één voor het kiesstelsel voor het Waals Parlement grondig te hervormen. Het systeem van evenredige vertegenwoordiging zou hij graag vervangen door een meerderheidsstelsel, zoals we dat onder meer in Groot-Brittannië kennen. Dit om de versnippering van het politieke landschap een halt toe te roepen en gemakkelijker tot 'duidelijke meerderheden' te komen, zo klonk het.