Advertentie
Advertentie

Waalse expansiedekreten krijgen fiat van EU

(tijd) - De Europese kommissie heeft gisteren uiteindelijk haar fiat gegeven aan de twee expansiedekreten die de Waalse gewestraad reed midden 1992 goedkeurde (en die op 1 juli van dat jaar in werking traden). De kommissie zette eerste het licht op groen nadat de Waalse regering in twee uitvoeringsbesluiten enkele dekretaal voorziene steunvormen had afgezwakt. Het gaat ten eerste om steun aan de uitgevers van opiniebladen. Die werd beperkt tot drukkerij-investeringen. Tweede struikelblok was de in het dekreet voorziene bijzondere steun voor bepaalde soorten investeringen. Die lijst werd beperkt tot milieu en energiebesparing.