Advertentie
Advertentie

Waalse frustraties Stefaan HUYSENTRUYT

De Vlaamse publieke opinie begrijpt de Waalse ziel niet (meer) en omgekeerd. In Vlaanderen is een verbod op tabaksreclame een zaak van volksgezondheid, in Wallonië is het een economische kwestie want het betekent de doodsteek voor het racecircuit van Francorchamps. In Vlaanderen is een strengere wapenwet een kwestie van ethiek, in Wallonië een kwestie van economie want faliekant voor FN. In Vlaanderen zijn de ecotaksen en -boni een ecologische maatregel, in Wallonië een maatregel die het de eigen frisdrankenproducenten moeilijk maakt. Voor de Waalse socialisten en liberalen is het duidelijk dat Vlaanderen Wallonië in het economische hart wil treffen. Dat Ecolo in de genoemde dossiers meer aan Vlaamse dan aan Waalse kant staat, wordt door beide partijen gretig aangegrepen om de Waalse groenen met de vinger te wijzen. En ook de Vlaamse liberalen krijgen het aan de overzijde van de taalgrens op dit ogenblik erg hard te verduren. De optie voor het confederalisme die afgelopen weekend door het VLD-congres nipt werd aangenomen, bewijst voor de Walen dat Vlaanderen hen niet enkel economisch wil treffen, maar bovendien van de solidariteit af wil. Nochtans is de gezamenlijke economische weerslag van het tabaksreclameverbod, de ecotaksen/boni en een strengere wapenwet voor Wallonië al bij al beperkt. Maar de drie dossiers zijn uitgegroeid tot symbolen. Het verklaart de gebetenheid waarmee de Franstaligen de afgelopen weken telkens opnieuw probeerden om in het federale parlement een uitstel van het verbod op tabaksreclame goedgekeurd te krijgen. Pogingen die keer op keer mislukten, wat de Waalse frustraties alleen maar deed toenemen. Gaandeweg werd duidelijk dat PS en MR onder geen beding in alle dossiers het onderspit wilden delven. Het verklaart waarom de meerderheidspartijen het gisteren eens werden om de geplande verstrenging van de wapenwet af te zwakken. Of zo wordt het toch voorgesteld. Want eigenlijk komt de afgezwakte verstrenging neer op een afzwakking van de bestaande wetgeving. Dat het precies de strengere wapenwet is die sneuvelt, is niet toevallig. Het is het dossier waarin Ecolo zich in het verleden het minst heeft geprofileerd en dus het makkelijkst kon toegeven. Bovendien had aan Vlaamse kant vooral Agalev zich sterk gemaakt voor een strengere wapenwet. Als Agalev zijn pas hernieuwde huwelijk met Ecolo niet meteen zware averij wilde doen oplopen, moest het zich wel inschikkelijk tonen.Met het compromis over de wapenwet is een regeringscrisis voorlopig bezworen. Maar het is zeer de vraag of de coalitie nog voldoende weerbaarheid heeft om nieuwe obstakels te overwinnen. Wat gebeurt er als Wallonië echt in zijn economisch hart getroffen wordt? Als bijvoorbeeld Arcelor in februari beslist zijn ruwstaalproductie in Luik stop te zetten? Als de coalitie al februari haalt.