Waalse gewestexecutieve keurt SST-trajekten goed

(tijd) - Na de Vlaamse executieve heeft nu ook de Waalse gewestexecutieve de tracés van de supersnelle trein (SST) goedgekeurd en ze ingeschreven in de betrokken gewestplannen. Volgens de Waalse executieve komt de beslissing van de nationale regering over de SST en het investeringsplan Star 21 tegemoet aan de belangrijkste eisen van het gewest.