Waalse kapitaalinbreng in Intermills gedoogd door EG

(tijd) - Tegen de inbreng van 180 miljoen B. fr. door de Waalse gewestregering in het kapitaal van het nabij Malmédy gevestigde papierbedrijf Intermills, heeft de Europese kommissie geen bezwaren. Tijdens haar wekelijkse bijeenkomst besloot ze gisteren dat die inbreng als een normale marktoperatie moet beschouwd worden en geen eigenlijke overheidshulp is. De inbreng van privé-bedrijven in Intermills droeg eveneens tot het instemmend besluit van de EG- kommissie bij.