Waalse KMO's hebben geen lessen nodig van Vlaamse collega's

BRUSSEL (tijd) - De Waalse economische renaissance waar Waals minister-president Robert Collignon al enkele jaren over spreekt, blijkt nu ook uit de cijfers. In 1994 leed in Vlaanderen 53 procent van de KMO's verlies. In Wallonië zat 'slechts' 43 procent van de KMO's in slechte papieren. In 1993 waren relatief gezien meer Waalse dan Vlaamse KMO's verlieslatend. De Waalse en Europese subsidiepolitiek werpt zijn vruchten af, maar de steun gaat nu naar de regio's waar de meeste gezonde bedrijven zitten.Dat staat in de studie 'De Belgische Ondernemingen Financieel Doorgelicht' van de Vereniging van Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid. De vereniging onderzocht de jaarrekeningen van meer dan 160.000 Belgische bedrijven in 1993 en meer dan 180.000 bedrijven in 1994. De gegevens voor de studie komen van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België en de leverancier van handelsinformatie Graydon.