Waalse regering houdt tekort op begroting binnen de normen

(belga) - De Waalse ontwerpbegroting 1995, die de Waalse regering gisteren goedkeurde, vertoont een kastekort (netto te financieren saldo) van 14 miljard frank. Daarmee blijft het tekort 400 miljoen frank onder het door de Hoge Raad van Financiën toegelaten tekort, aldus minister van begroting Bernard Anselme. Die wees ook op de miljarden waarmee het gewest de Franse gemeenschap te hulp schiet, in totaal minstens 10 miljard.Op de Waalse begroting voor volgend jaar zijn 156,5 miljard frank uitgaven en 142,1 miljard ontvangsten ingeschreven. De overdracht van bevoegdheden van de gemeenschap naar het gewest zadelt dit laatste immers op met een jaarlijkse inspanning van 7,5 miljard. Daarbij komt de terugbetaling van de overbruggingslening voor het onderwijs, zijnde 2 miljard frank in 1996 en 3 miljard vanaf 1997. Het Franstalig onderwijs krijgt ook steun van het Waalse ministerie van tewerkstelling, via de GESKO's.