Waalse regering keurt ontwerpbegroting '90 goed

(tijd) - De Waalse regering heeft de ontwerpbegroting van het Waalse gewest voor 1990 vastgelegd. De inkomsten worden in het ontwerp geraamd op 85,2 miljard frank. Daartegenover staan voor 98,7 miljard uitgaven. De ontwerpbegroting vertoont bijgevolg een tekort van 13,5 miljard frank. Dit tekort ligt wel 6,2 miljard lager dan het zgn. "natuurlijke tekort' dat voortvloeit uit de wet op de financiering van gewesten en gemeenschappen (ingevolge het mekanisme van de inhoudingen op de gewestmiddelen).