Advertentie
Advertentie

Waalse regering stelt drastische begrotingsingrepen jaartje uit

(tijd) - De Waalse regering legde zaterdag de budgettaire krachtlijnen voor 1996 vast. Minister van Begroting Jean-Claude van Cauwenberghe (PS) gaf zelf toe dat het om een 'voorzichtige overgangsbegroting' gaat, die de Waalse regering de tijd moet geven een budgettair driejarenplan op te stellen. Bij de opstelling van de begroting voor 1997 kan de Waalse regering drastische ingrepen, meer bepaald een belastingverhoging, niet langer uit de weg gaan.Precieze begrotingscijfers zijn er nog niet. De twee regeringspartijen, de PS en de PSC, trokken zaterdag alleen de grote lijnen. Medewerkers van de ministers moeten het politieke akkoord nader in vullen.