Waalse schone lucht is duurder dan Russische schone lucht

Tussen de gewesten en de federale overheid moet er tegen september een akkoord zijn over de verdeling van de Kyoto-inspanning over de gewesten en een extra bijdrage van de gewesten in de federale schuldaflossing. Met veel tremolo's wordt aangekondigd dat Wallonie nu ook eens solidair moet zijn door relatief meer Kyoto-engagementen op zich te nemen. Vlaanderen zal dan een extra duit in het federale schuldenzakje doen. Vlaanderen dreigt in deze deal zwaar bekocht te worden, net op het moment dat het niet goed gaat met de Vlaamse begroting, stelt LUDWIG CALUWE.De auteur is senator en Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V