Waalse staalbekkens krijgen 915 mln.

BRUSSEL (tijd) - In het raam van het Resider-programma keerde het Europees regionaal fonds een bedrag van 21,5 miljoen ecu (915 miljoen B. fr.) uit voor de rekonversie van de Waalse staalbekkens: Luik, Charleroi en de regio Centre. De gesteunde projekten kosten in totaal 43 miljoen ecu en beogen de oprichting van KMO's en de verbetering van het leefmilieu en van de infrastruktuur die nodig is om de herstrukturering mogelijk te maken.