Waalse steun voor 2 miljard investeringen

De Waalse gewestregering heeft zopas in het kader van de ekonomische expansiewetgeving een kapitaalpremie van 15 procent toegezegd voor een investering van 1,9 miljard bij de naamloze vennootschappen Finamont en Montefina, beide gevestigd op de industriezone van Feluy. Tevens werd een vrijstelling van onroerende voorheffing voor vijf jaar verleend evenals de mogelijkheid van versnelde afschrijvingen. De investering zal 50 nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Naast de tewerkstelling was tevens het technologisch gehalte van de investering een belangrijk motief voor de steunverlening. Het gaat hier immers om de aanmaak van de hoogtechnologische produkten polystyreen en prolypropyleen (petroleumderivaten). Montefina is een gemeenschappelijke dochter van Petrofina, de Italiaanse chemiegroep Montedison en het Amerikaanse Hercules (deze laatste twee participeren indirekt via het Amerikaanse Himont). Vorig jaar realizeerde Montefina een omzet van 3,2 miljard frank, een groei van 3,2 procent vergeleken met 1986. Eind vorig jaar telde het bedrijf 324 werknemers. Tegen eind dit jaar verwacht men een stijging tot 342 en tegen 1991 zouden er 370 personeelseden in dienst moeten zijn. In september vorig jaar bracht Montefina haar aktiviteiten inzake polystyreen onder in een nieuw opgerichte dochtermaatschappij, Finamont. De produkten die beide firma's fabriceren, zijn bestemd voor de aanmaak van onderdelen die beter bestand zijn tegen temperatuurschommelingen en schokken, voor ondermeer de auto- en de computerindustrie. De voorbije drie boekjaren spendeerde Montefina telkens ongeveer 200 miljoen aan onderzoek en ontwikkeling (een 6 procent van de omzet dus).