Advertentie
Advertentie

Waalse vakbondseis keldert CAO-overleg

(tijd) - De Vlaamse en Waalse vakbonden zitten niet langer op een lijn. Voor de Vlaamse bonden gingen de nieuwe voorstellen van de werkgevers over de tijdskredietregeling ver genoeg, voor de Waalse vakbonden niet. Zij willen dat de werkgevers voor de Brusselse en Waalse werknemers met extra geld over de brug komen om een Vlaamse overheidspremie te compenseren. Op die compensatie-eis braken donderdagnacht de onderhandelingen van de laatste kans af.