Waalse watertaks steekt opnieuw kop op

(tijd) - Alle waterproducenten die in Wallonië water oppompen, zullen in de toekomst een Waalse heffing van 3 fr. per kubieke meter verschuldigd zijn. De heffing zou globaal een miljard per jaar moeten opbrengen, voor de helft afkomstig van Vlaamse en Brusselse waterproducenten.