Waalse waterzuivering zwaar in gebreke

BRUSSEL (tijd) - Het Waalse gewest schiet schromelijk tekort wat betreft de toepassing van zijn internationale verplichtingen inzake de kwaliteit van de oppervlaktewateren. Dat blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek in opdracht van Greenpeace. De milieu-organizatie eist dat Wallonië de bestaande internationale afspraken ten uitvoer brengt, zoniet is elk Maas-, Schelde-, en Noordzeeplan nutteloze arbeid.