Advertentie
Advertentie

Waalse werkloosheidblijft verder dalen

(tijd) - De daling van de Waalse werkloosheidsgraad kan niet voorkomen dat België meer werklozen telt dan vorig jaar. Eind oktober 2001 telt België 3.174 uitkeringsgerechtigde volledige werklozen (UVWs) meer dan eind oktober 2000. Deze stijging is volledig aan die van de Vlaamse werkloosheidscijfers toe te schrijven. In Vlaanderen zijn er 3.797 UVWs bijgekomen. Brussel kent een daling met 217 eenheden en Wallonië één met 406 eenheden.De daling van het aantal UVWs ligt bij de vrouwelijke werknemers met min 2.892 eenheden, terwijl er 6.066 mannelijke UVWs zijn bijgekomen. Met deze cijfers ligt de mannelijke werkloosheidsgraad op 9,4 procent en de vrouwelijke op 14,1 procent. De totalle werkloosheidsgraad bedraagt 11,5 procent of een stijging met 0,4 procent tegenover oktober 2000. Opgesplitst naar de gewesten heeft Vlaanderen de laagste werkloosheidsgraad (7,2 procent), voor Wallonië (17,5 procent) en Brussel (18,1 procent).De jeugdwerkloosheid blijft verontrustend met een stijging van 5,6 procent tegenover vorig jaar. In Brussel zijn er 23 jeugdige werklozen (jonger dan 25 jaar) minder, maar in Vlaanderen en Wallonië is hun aantal met respectievelijk 3.247 en 620 eenheden gestegen. Ook het aantal niet-werkende werkzoekenden steeg in oktober in vergelijking met vorig jaar. Er zijn nu 502.831 niet-werkende werkzoekenden in België. Daarnaast telt België nog 161.260 oudere werklozen die niet als werkzoekend staan ingeschreven. Hun aantal in met 863 eenheden omhoog gegaan.