Waalse werknemer is 14 procent minder productief dan Vlaamse werknemer

(tijd) - Een Waalse werknemer is 14 procent minder productief dan zijn Vlaamse collega. Dit berekende de redactie op basis van officiële cijfers voor 1996. De lage Waalse productiviteit is te wijten aan de economische structuur en de lagere scholing en arbeidsduur. Zij heeft tot gevolg dat de loonkosten per eenheid product beduidend hoger zijn dan in Vlaanderen en dit ondermijnt de economische groei in Wallonië.Uit de regionale rekeningen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de werkgelegenheidscijfers van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid blijkt dat een Vlaamse werknemer in 1996 een toegevoegde waarde van 2,21 miljoen frank creëerde. De doorsnee Waalse werknemer creëerde een toegevoegde waarde van 1,90 miljoen frank en de Brusselse werknemer een toegevoegde waarde van 1,865 miljoen frank. Dit betekent dat de productiviteit van een Waalse en Brusselse werknemer respectievelijk 14 en 16 procent lager ligt, dan deze van een Vlaamse werknemer.