Advertentie
Advertentie

Waar blijft de fundamentele diskussie over de sociale zekerheid?

Dat het globaal plan tegemoet komt aan een onmiddellijk financieringsprobleem in de sociale zekerheid kan moeilijk betwist worden. Of dat meteen ook een duurzame oplossing brengt, blijft twijfelachtig. In 1981 liep het stelsel ook al eens flink uit de sporen. Het reddingsplan dat toen uitgedokterd werd, en dat in essentie neerkwam op een gigantische herverdeling in termen van het BNP, heeft het minder dan vijftien jaar uitgehouden. Dat zou op zijn minst de vraag moeten doen rijzen wat de garanties zijn dat het globaal plan het nu beter gaat doen. Die vraag vereist een debat en een analyse ten gronde. Dat debat is tot nog toe niet gevoerd, maar kan niet eindeloos uit de weg gegaan worden.