Waar blijft de nieuwe politieke cultuur?

Reeds jaren sta je - als Vlaams-nationalist - op de lijst, zonder dadelijk een mandaat te ambiëren, want dat is zo goed als uitgesloten. En dan groeit het Vlaams Blok en boekt overwinning na overwinning, ook in de Kempen. Plots is het dan zover: je wordt verkozen.