Waar Maria Theresia en Jozef II elkaar ontmoeten

Op de hoek van de Jozef II-straat en de Maria Theresia-straat in Brussel staat het Brittania House. Op de tweede verdieping werkt Luc Van den Brande, premier van de Vlaamse regering. Aan de overkant van de straat heeft nationaal minister André Bourgeois zijn kabinet. Beiden heren hebben een belangrijke invloed op het reilen en zeilen van de Vlaamse KMO. Zowel de nationale als de Vlaamse regering hebben "KMO-bevoegdheden'. Voor de dagelijkse problemen (milieureglementering, ruimtelijke ordening, export, ...) kijkt de zelfstandige ondernemer richting Vlaanderen. Voor de kwartaal-problemen (belastingen en sociale zekerheid) is de nationale regering verantwoordelijk. Beide terreinen zijn goed gescheiden zodat nauw overleg tussen beide KMO-excellenties niet echt nodig is (en ook niet plaatsgrijpt). Als afsluiter van onze KMO-reeks naar aanleiding van de Dag van de Klant (vandaag) en de Open-Bedrijvendag (morgen), vergelijken we het nationale en het Vlaamse KMO-beleid. Hieruit blijkt dat Van den Brande en Bourgeois verschillende wegen willen bewandelen. Van den Brande wil de bestaande wetgeving en struktuur eens grondig doorlichten. Daarna zal waar nodig bijgestuurd worden. Nieuwe instellingen of wetten komen er zeker niet. Bourgeois daarentegen wil twee, ingrijpende, innovaties doorvoeren. Zowel op ekonomisch als op sociaal vlak zullen de KMO's hierdoor meer inspraak krijgen in het beleid. Op één punt zijn André Bourgeois en Luc Van den Brande het roerend eens. De vraag of er wel een afzonderlijk KMO-beleid nodig is, beantwoorden beide met een volmondig ja. Beiden bestempelen de KMO's als dé ekonomische steunpilaar van Vlaanderen. En steunpilaren moeten goed verzorgd worden.