Waarborg van Vlaamse regering voor kredietverlening aan KMO's

(tijd) - De Vlaamse minister van Economie en KMO's Eric van Rompuy heeft donderdagavond drie initiatieven aangekondigd die kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) gemakkelijker aan risicodragend kapitaal moeten helpen. De meest concrete maatregel is een waarborg aan privé-instellingen die participaties nemen in of achtergestelde leningen verstrekken aan KMO's.Van Rompuy suggereerde dat de regering zich inspireert op de 'garantieregeling particuliere participatiemaatschappijen' die sinds 1981 in Nederland bestaat. De overheid wil voor participaties in of achtergestelde leningen aan KMO's, verstrekt door privé-fondsen of financiële instellingen, de overheidswaarborg bieden op de helft van het bedrag. Op die manier kan een investeerder bij een faillissement een deel van zijn middelen recupereren.