Advertentie
Advertentie

Waarborgkas behandelde 500 schade-dossiers

(tijd) - Albert Niesten, direkteur-zaakvoerder van de Waarborgkas, beklemtoonde in een telefoongesprek met deze krant dat vele beleggers die benadeeld werden door het faillissement van beursmakelaar Meekels, bij de Waarborgkas een vraag om schadeloosstelling hebben ingediend.