Waardegedreven ondernemingen staan sterker in hun schoenen

Er treedt een verschuiving op in de waarden en normen die mensen aanhangen, zo blijkt. Werk en prestatie blijven belangrijk, maar het individualisme treedt, samen met een verhoogde belangstelling voor maatschappelijke kwesties, nadrukkelijk op de voorgrond. Bedrijfsleiders kunnen om die trend moeilijk heen. De waarden die hun medewerkers aanhangen, beïnvloeden de bedrijfscultuur en resultaten. Dit noopt tot zelfreflectie en toetsing van de bedrijfsmissie aan de drijfveren van de individuen die ze moeten invullen.