Advertentie
Advertentie

Waarden en business sturen de opleidingsaanpak

(tijd) - Wat er gebeurt inzake opleidingen is de uitkomst van een proces, dat begint bij de strategie en de visie van human-resourcesmanagement. Die strategische doelstellingen van het personeelsbeleid vloeien in een moderne onderneming voort uit de missie, visie en waarden van het bedrijf en uit de business waarmee het bezig is. Aan het woord is René Gouverneur, directeur human resources en organisatieontwikkeling bij Interbrew. Hij past de opleidingsaanpak en het al of niet uitbesteden van opleidingen in dit geheel in. Een mooi voorbeeld van de manier waarop grote ondernemingen tegenwoordig hun bedrijfsdoelen, personeelsbeleid en opleidingsaanpak met elkaar in lijn trachten te brengen.