Waardeonderwijs als uitdaging voor het secundair (economisch) onderwijs

Emancipatie, bureaucratisering en deregulering, technologisering, democratisering, secularisatie, aandacht voor individuele ontplooiing,... Het zijn slechts enkele belangrijke ontwikkelingen die onze samenleving van de voorbije decennia mee kenmerken. Het onderwijs heeft vanuit onze maatschappij, waarin de verhoudingen steeds onvoorspelbaarder en complexer worden, tegelijkertijd ook meer functies toebedeeld gekregen. Het heeft immers een ruimere opdracht dan het louter afleveren van kant-en-klare arbeiders en kaderpersoneel.