Waardepapier van Callahan kan eigenaars kabelnetten meer opleveren

(tijd) - De gemengde intercommunales worden voor de verkoop van hun kabelnetten aan het Amerikaanse Callahan Associates deels betaald in vendor notes, waardepapieren, in plaats van contanten. Dat houdt een groter risico in maar het kan hun ook meer opleveren. Callahan verbindt zich er namelijk toe het papier terug te kopen met rente er bovenop. Mogelijk wordt het systeem ook toegepast voor de verkoop van Telenet zelf aan Callahan.