Waardering van een vennootschap in de praktijk

Waarderingen zijn nodig in heel wat omstandigheden: negotiëren van de prijs bij het verkopen of kopen van een onderneming, vaststellen van de ruilverhouding bij een fusie, bepalen van de prijs bij intragroeptransacties, beursintroducties, etc. Bovendien is inzicht in de waardestuwers van de onderneming nuttig bij het nemen van interne managementbeslissingen.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Ter Elststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 24 oktober 2002 van 9u30 tot 17u00Prijs: 450 euro (excl. 21% BTW) of 15 opleidingschequesInlichtingen: TIJD Academie, Tel 03/286.57.33, of per mail: academie@tijd.beDe Vlaamse regeling voor registratierechten op overdrachten te bezwarenden titel van onroerende goederenHet decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 1 februari 2002 heeft een aantal wijzigingen aangebracht aan het wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffierechten. De aanpassingen zijn terug te brengen tot drie grote groepen: 1 de verlaging van het tarief op de overdrachten ten bezwarende titel van onroerende goed. 2 de vermindering van de heffingsgrondslag voor aankoop van de hoofdverblijfplaats. 3 de verrekening en teruggaaf van registratierechten bij opeenvolgende aan- en verkopen van de hoofdverblijfplaats.Waar: Best Western Hotel Ter Elst, Terelststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 6 november 2002 van 14u00 tot 17u30Prijs: 240 euro (excl. 21% BTW) of 8 opleidingschequesInlichtingen: TIJD Academie, Tel 03/286.57.33, of per mail: academie@tijd.beEen businessplan opstellen en uitvoerenDe eerste drie sessies zijn gericht op het ontwerpen, formuleren, schrijven en presenteren van een businessplan. De twee laatste sessies behandelen de uitvoering van dit plan. Een plan moet voldoende concreet zijn om de haalbaarheid te toetsen en dienst te doen als beheersinstrument. Het moet genoeg informatie bevatten om raden van beheer en bestuur te overtuigen, om financiers enthousiast te maken. Een plan is ook een communicatie-instrument. Het moet inhoudelijk sterk staan, maar ook vormelijk aan minimale eisen voldoen. Vele plannen blijven dode letter en worden niet volgens het boekje uitgevoerd. Tussen plan en realisatie gaapt een kloof. In het tweede deel van het programma wordt ingegaan op de hindernissen die de uitvoering in de weg staan. Verder worden communicatie en bijsturing van de strategie ter discussie gesteld.Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 AntwerpenWanneer: 20-27 november, 4-11 en 18 december 2002 van 14 tot 17.30 uurPrijs: 1110 euro ( excl. 21% BTW) of 37 opleidingscheques Inlichtingen: TIJD Academie, Tel 03/286.57.33, of per mail: academie@tijd.beHelder rapporterenU kent uw vak door en door. Maar uw technische kennis alleen volstaat niet bij het schrijven van rapporten. Daarbij is immers niet alleen de inhoud van uw boodschap van belang, maar ook de vorm. Een document dat er ook qua vorm en stijl aantrekkelijk uitziet (logische opbouw, helder taalgebruik, functionele vormgeving), zal bij de lezer meer interesse wekken. Hoe duidelijker u een boodschap overbrengt, hoe groter de kans is dat u uw doel bereikt.Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 BerchemWanneer: 5 november 2002 van 9.30 tot 17 uurPrijs: 450 euro (excl. 21 procent BTW) of 15 opleidingschequesInlichtingen: TIJD Academie, tel.: 03/286.57.33, academie@tijd.be