Waarderingsaspecten van voorraden (2)

Voorraden waarderen is geen eenvoudige klus, zoveel is ondertussen al duidelijk. Vorige week hadden we het over de verschillende waarderingsmethoden voor aangekochte goederen. In deze bijdrage leggen we de nadruk op voorraadbestanddelen die een bewerking hebben ondergaan. We gaan na wat de inhoud van de vervaardigingsprijs kan zijn. Maar eerst lichten we het begrip aanschaffingswaarde iets uitgebreider toe, omdat het de basis vormt voor de voorraadwaardering in haar geheel. Ook goederen die een bewerking ondergaan, worden in eerste instantie immers aangekocht.