Waarderingsaspecten van voorraden

Het waarderen van voorraden is geen eenvoudige klus. In de eerste plaats zijn er verschillende methoden toegelaten, die alle hun gevolgen hebben voor de resultaten die uw vennootschap realiseert. Bovendien wordt men geconfronteerd met de verkoopbaarheid of de bruikbaarheid van die voorraad. Algemeen wordt ook wel over de marktwaarde of de realisatiewaarde van voorraadbestanddelen gesproken. Dat zijn zaken die voor een buitenstaander moeilijk te beoordelen zijn. Het is aan de ondernemer om de risicos goed in te schatten en bij de waardering van zijn voorraad gezonde en evenwichtige voorzichtigheid aan de dag te leggen.